نکات مهم

مقالات باید در فایل word آماده و ارسال گردند.

- در هنگام ثبت نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید. به عنوان مثال، با توجه به ارسال گواهینامه همایش به آدرس پستی مندرج در فرم ثبت نام، هرگونه قصور در ثبت صحیح اطلاعات، متوجه نویسندگان خواهد بود.

- پژوهشگرانی که بیش از یک مقاله دارند، می توانند پس از ثبت نام مجدد در سایت همایش، نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.

- در صورت هر گونه سوال، حتی المقدور در ساعات اداری با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.



تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک می باشد.