اهداف همایش:

ریاضی و فیزیک رشته ای است در مرز مشترک ریاضی و فیزیک که طراحی و استفاده از روش های نوین ریاضی در فیزیک را به عهده دارد. به دلیل جهانی بودن این روش ها، حضور ریاضی و فیزیک در تمام رشته های فیزیک اعم از نظری و کاربردی به چشم می خورد. علاوه برکنفرانس های ملی سالانه در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، کنگره جهانی  ریاضی فیزیک هر سه سال یک بار برگزار می گردد. در ایران، دانش آموختگان فیزیک ریاضی، عملا در اکثر دانشگاه های به نام کشور حضور دارند. اما رشته ریاضی فیزیک به صورت منسجم هنوز شکل نگرفته و این خلائی است که در فیزیک ایران وجود دارد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک می باشد.